Vill du utveckla affären? Då har du hamnat rätt!

 

Tillsammans utvecklar vi ditt nyetablerade företag i Polen med en huvudsaklig inriktning på

 • En utarbetad affärs- och marknadsplan
 • Företagsstruktur
 • Marknadsstrategin
 • Val av affärslösning och organisation
 • Genomförande och uppföljning.

Vi hjälper även till med lönsamhetsbedömningar och redovisning åt mindre företag.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss via info@strategiaconsulting.se

 

Affärsutveckling och ekonomi för polska företag

 1. Affärsplanering
 2. Marknadsplanering
 3. Marknadsstrategi
 4. Redovisning och bokslut i mindre företag

Referenser och samarbetspartners:
EGT, privata företag och arbetsförmedlingar runt om i Sverige

Företagsetablering
i Polen

 1. Marknadsinformation
 2. Marknadsanalys
 3. Marknadsetableringar
 4. Distributions-och marknadsstrategi
 5. Översättningar

Referenser och samarbetspartners:
Polarbröd, LRF, Dogman, LVI i Lidköping, Joab, Stal i Polen.

Polska Energi- och miljötekniksatsningar

 1. Marknadsföring
 2. Nätverksskapande
 3. Etableringar
 4. Marknadsundersökningar och analyser
 5. Översätningar

Referenser och samarbetspartners:
Anlager – Swedish Prime Water.
Cleantech – i Linköping.
Rekom – Norge.