Vet du om att Polen är en av EU:s största marknader?
Etablera ditt företag där idag.

Strategia Consulting hjälper till med förstudier som ger dig en plattform inför din kommande företagsetablering i Polen.

Förstudien innefatta bland annat:

 • Marknadsplan som upprättas tillsammans med kunden.
 • Rekommendation som ger synpunkter för lämpligaste sätt att genomföra en etablering.
 • Aktivitetsförslaget är den avslutande delen i marknadsföringsarbetet. Förslaget beskriver lämpliga aktiviteter som ska planeras och genomföras för att de uppsatta målen ska nås.

Affärsutveckling och ekonomi för polska företag

 1. Affärsplanering
 2. Marknadsplanering
 3. Marknadsstrategi
 4. Redovisning och bokslut i mindre företag

Referenser och samarbetspartners:
EGT, privata företag och arbetsförmedlingar runt om i Sverige

Företagsetablering
i Polen

 1. Marknadsinformation
 2. Marknadsanalys
 3. Marknadsetableringar
 4. Distributions-och marknadsstrategi
 5. Översättningar

Referenser och samarbetspartners:
Polarbröd, LRF, Dogman, LVI i Lidköping, Joab, Stal i Polen.

Polska Energi- och miljötekniksatsningar

 1. Marknadsföring
 2. Nätverksskapande
 3. Etableringar
 4. Marknadsundersökningar och analyser
 5. Översätningar

Referenser och samarbetspartners:
Anlager – Swedish Prime Water.
Cleantech – i Linköping.
Rekom – Norge.