Polen genomför just nu stora satsningar inom energi- och miljöområdet

Mellan 2013 och 2018 anslår Polska myndigheter flera miljarder zloty till projekt som rör miljö och energi. Medlen som reserverats för detta ändamål kommer i första hand att gå till infrastruktur och olika miljöprogram. En hel del miljöprojektpengar kan även sökas inom ramen för regionala- och landsbygdsutvecklingsprogram. Stödet omfattar verksamheter som har direkt inverkan på miljö, t. ex. byggande av avlopps-och vattenreningsverk och teknikintensiva anläggningar för avfallshantering.

En stor del av de resurserna har avsatts för investeringar för indirekt stöd till miljöskydd. Exempel på detta är utvecklad kollektivtrafik i städer, förnybar energi, utveckling av järnvägs-och sjötransporter m.m.

Affärsutveckling och ekonomi för polska företag

 1. Affärsplanering
 2. Marknadsplanering
 3. Marknadsstrategi
 4. Redovisning och bokslut i mindre företag

Referenser och samarbetspartners:
EGT, privata företag och arbetsförmedlingar runt om i Sverige

Företagsetablering
i Polen

 1. Marknadsinformation
 2. Marknadsanalys
 3. Marknadsetableringar
 4. Distributions-och marknadsstrategi
 5. Översättningar

Referenser och samarbetspartners:
Polarbröd, LRF, Dogman, LVI i Lidköping, Joab, Stal i Polen.

Polska Energi- och miljötekniksatsningar

 1. Marknadsföring
 2. Nätverksskapande
 3. Etableringar
 4. Marknadsundersökningar och analyser
 5. Översätningar

Referenser och samarbetspartners:
Anlager – Swedish Prime Water.
Cleantech – i Linköping.
Rekom – Norge.